Bất động sản,
Là Kiến trúc của thành công.

Chúng tôi được công nhận năng
lực của chúng tôi, kiến thức và dịch vụ sáng tạo.

Tìm hiểu thêm
Chào mừng quý khách đến với công ty Trandai Realty - dịch vụ về đầu tư vào thương mại bất động sản
 
Bán thương mại, cho thuê, đầu tư bất động sản, đầu tư nước ngoài
* Cửa hàng bán lẻ: Nail Salon, nhà hàng
 

* Đầu tư: Multi-gia đình, sử dụng hỗn hợp, Khách
   sạn & Gas Station

 
* Văn phòng : Y Tế, Nha khoa, cơ sở Y tế
 
* Công nghiệp: khosản xuất, Trung tâm phân phối.
 
Đầu tư nước ngoài cho cư trú: qua chương trình EB5 và L1 Visa cho người nước ngoài.

Lý do để sử dụng dịch vụ của chúng tôi
 
 
Chúng t?i hi?u quan ?i?m c?a khách hàng, l?ng nghe các m?c tiêu tài chính c?a h?, theo d?i và giao ti?p th??ng xuyên qua m?i giai ?o?n quá trình.
 
Chúng tôi được công nhận có thẩm quyền về môi giới bất động sản có kiến thức và sáng tạo.
Chú ý: Chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư
Bạn có kế hoạch mở một doanh nghiệp hoặc cần một địa điểm, cơ sở, văn phòng, kho lưu trữ thương mại hoặc về việc đầu tư bất động sản?
• Chúng tôi có những giải pháp cho tất cả các nhu cầu bất
   động sản thương mại của bạn.
 
• Chúng tôi cung cấp tư vấn thị trường & phân tích tài chính
   miễn phí về việc đầu tư bất động sản, và thương mại
   của bạn.
 
• Chúng tôi phục vụ khách hàng của chúng tôi từ khu vực
   trung tâm Chicago - IL, trong các tiểu bang tại Mỹ, và
   cộng đồng quốc tế.
 
Kiến thức, Liêm & Chất lượng dịch vụ
Các thông tin có trình độ để phục vụ bạn:
• CCIM (chứng nhận thành viên đầu tư thương
  mại vàđã nhận được giải thưởng uy tín
  của các nhà môi giới thương mại tại Mỹ),
 
• CIPS (Chuyên gia bất động sản được chứng nhận quốc tế)
 
• Chuyên bán tài sản thương mại và kinh doanh bán,cho
  thuê & tận dụng các tiềm năng đầu tư của bạn
Thông tin về công ty
 
Nhiệm vụ của công ty
Là cung cấp dịch vụ về đầu tư và thương mại bất động sản cho các khách hàng với lợi thế cạnh tranh độc đáo.
 
Gặp gỡ của nhóm làm việc
Tại công ty Trandai Realty, nhân viên của công ty có kỹ năng, kinh nghiệm tìm ra nhưng chiến lược tốt nhất mà các khách hàng đang nghiên cứu tại khu vực hành chính ở Chicago, bất kỳ tiển bang nào trong nước Mỹ hoặc khách hàng quyết định mở rộng nghiên cứu trên pham vi toàn cầu, chúng tôi có mạng lưới liên hệ để cung cấp các dịch vụ tốt nhất.
 
Nếu khách hàng và nhà đầu tư có bất kỳ yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi như sau:
Ann Trandai
+1-847-219-9707
trandairealty@gmail.com
 
Tuyen Nguyen
+1-773-879-0713
Tuyen.TrandaiRealty@gmail.com
 
564 W. Randolph Street, Suite 200, Chicago IL 60661, USA
Office: (773) 828-9266 Fax: (847)-482-9105